بیمارستان 144  تختخوابی امیر کبیر  اهواز (میلاد 5)

کارفرما: سازمان تامین اجتماعی

مشاور: شرکت مدیریت طرح و اجرای خانه سازی

عملیات تکمیلی کارهای ساختمانی و تاسیساتی پروژه بیمارستان 144 تختخوابی امیرکبیر اهواز بامساحت تقریبی 10000 مترمربع در ساختمان اصلی و ساختمان های جنبی شامل منبع آب، ساختان نگهبانی، تصفیه خانه و ساختمان امحاءزباله، مورگ و پست برق با توان تولید 5 مگاوات برق در شهرستان اهواز در بهمن ماه سال 1392 آغاز گردید و پس از ابلاغ الحاقیه در مرداد ماه 1394 دربهمن ماه همان سال تحویل موقت گردید .این پروژه به دست رئیس جمهور جناب اقای دکتر روحانی افتتاح گردیده است.