پلی کلینیک تخصصی شهرکرد

کارفرما: سازمان تامین اجتماعی

مشاور: شرکت مدیریت طرح و خانه سازی ایران

عملیات انجام کارهای ساختمانی و تاسیساتی پلی کلینیک تخصصی شهرکرد با سطح زیر بنای 4500 متر مربع  در 5 طبقه با مساحت حدود 700 متر مربع پارکینگ و ساختمان پست برق و نگهبانی در اردیبهشت ماه سال 1394 آغاز گشته و در شهریورماه سال 1397 تحویل قطعی گردیده است. این پروژه  شامل کلینیک تخصصی چشم پزشکی، آزمایشگاه ، اتاق عمل سرپایی اورولوژی ، رادیولوژی ، اورژانس ، درمانگاه و آندوسکوپی می باشد.