بال شمالی  بیمارستان طالقانی آبادان

کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی آبادان

مشاور: طراحان سلامت ایرانیان

عملیات نوسازی با استفاده از سیستم مدولار بخش های جراحی، LDR ستری زنان و مردان، بستری کودکان و NICU، به مساحت 3500 متر مربع به همراه نوسازی سیستم های تاسیساتی بیمارستان 200 تختخوابی طالقانی قدیمی در سال 1395 آغاز شد و هم اکنون تحویل قطعی گردیده است.