کلینیک ویژه آبادان 

کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی آبادان

مشاور: دانشگاه علوم پزشکی آبادان

عملیات اجرایی کلینیک ویژه ابادان  با سطح زیر بنای 1500 متر مربع  شامل کلینیک های تخصصی چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، دندان پزشکی ، جراحی سرپایی ، رادیولوژی و آزمایشگاه می باشد.