بیمارستان 550 تختخوابی فیاض بخش تهران

کارفرما: سازمان تأمین اجتماعی

مشاور: شرکت مدیریت طرح و اجرای خانه سازی ایران

سفت کاری، نازک کاری، تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و محوطه سازی بیمارستان 550 تختخوابی فیاض بخش تهران با سطح زیر بنای 60000 مترمربع و مدت اولیه پیمان 36 ماه در شهریورماه 1395 جهت شروع عملیات اجرایی ابلاغ شده است. این پروژه شامل 6 طبقه و یک طبقه زیرزمین دارای بخش های اورژانس ، اتاق های عمل و اتاق عمل زایمان ، ICU ، جراحی عمومی ، جراحی اورتوپدی ، بستری قلب  کلیه ، ریه ، و نورولوژی ، چشم ، فک و صورت ، جراحی اعصاب ، بخش های بستری ویژه و فیزیوتراپی و طب هسته ای می باشد. این بیمارستان دارای اورژانس خاص جهت تروما غرب تهران، بالغ بر 80 تخت اورژانس جهت بستری و 6 اتاق عمل اورژانس و ICU سوختگی در اورژانس می باشد.