ردیف

سمت

نام

1

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

بابک فخیم

2

نائب رئیس هیئت مدیره

فاطمه فرحناز مجیدیانی

3

مشاور حقوقی

دکتر احمد فراهانی

4

مدیر ایمنی پروژه ها

دکتر اکبر مختاری آذر

5

معاونت فنی و مهندسی

حمید فرشچی

6

مدیریت پروژه ها

محمد عمرانی

7

معاونت مالی و اداری

حمیدرضا شفقیه

8

کارشناس مالی

امیر هوشنگ براتی

9

مدیریت پشتیبانی و تدارکات

هنر کهزادی

10

کارشناس مناقصات

جواد برومند

11

جمع دار اموال

ایرج انصاری

12

کارشناس تاسیسات

حسین محمودی

13

کارشناس تاسیسات

سعید چاجی

14

کارشناس برق

قاسم کریم الهی

15

رئیس دفتر فنی

حسین شمشیریان