درباره ی شرکت

شرکت ساختمانی پارسازه در سال 1371 با نیت خدمت به مردم عزیز کشورمان به عنوان عضوی از خانواده بزرگ سازندگان ابنیه و تاسیسات شروع به فعالیت نموده است .

 

 

دانلود فهرست بهاء ابنیه و تاسیسات برق و مکانیک


                     فهرست بهاء سال 95                       فهرست بهاء سال 96                         فهرست بهاء سال 97