ردیف

عنوان پروژه

کارفرما

محل پروژه

سال اجرا

سطح زیربنا

1

بیمارستان ۵۵۰ تختخوابی فیاض بخش تهران

سازمان تأمین اجتماعی شرکت مدیریت طرح و اجراء خانه سازی ایران

تهران – تهران

۱۳۹۵

۵۹۰۰۰

2

تکمیل بیمارستان ۲۴۴ تختخوابی طالقانی آبادان (فاز۲)

بنیاد علوی – اسکان ایران

خوزستان-آبادان

۱۳۹۴

۲۲۴۰۰